Splošni pogoji veljajo od 01. 03. 2022 do preklica.

OSNOVNE DOLOČBE

Spletna stran Razvij potencial je dostopna na naslovu www.razvijpotencial.si (v nadaljevanju spletna stran). Lastnik spletne strani je Re:creator, karierno svetovanje in izobraževanje, Valentina Čufar s.p. (v nadaljevanju Re:creator).

Obiskovalec spletnega mesta (v nadaljevanju uporabnik) se strinja s spodaj navedenimi pogoji uporabe. Pri oddaji naročila Razvij potencial izrecno opozori naročnika izdelkov ali storitev (v nadaljevanju: naročnik) na celotno besedilo Splošnih pogojev poslovanja (v nadaljevanju Splošni pogoji). Šteje se, da je naročnik z oddajo naročila seznanjen s Splošnimi pogoji in da se z njimi v celoti strinja in jih v sprejema.

Re:creator si pridržuje pravico do sprememb vsebin na spletni strani, vključno s spodaj navedenimi pogojev brez predhodnega obvestila. Spremembe o pogojih poslovanja bodo v vsakem trenutku dostopne na spletni strani, uporabniki in naročniki o tem ne bodo posebej obveščeni.

V primeru, da nadaljujete z uporabo spletne strani, se smatra, da v celoti razumete in se strinjate s spremembami.

UPORABA SPLETNE STRANI

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način. Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s temi pogoji, mu lahko ponudnik začasno ali trajno (glede na težo kršitve) onemogoči dostop.

Z običajno uporabo spletne strani med uporabnikom in Re:creatorjem ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos, razen pri oddaji spletnega naročila. Uporabnik zaradi uporabe spletne strani razen obveznosti, ki so navedene v teh pogojih, nima nobenih drugih obveznosti.

Re:creator si pridržuje pravico, da dostop do spletne strani, določenih delov spletne strani ali posameznih funkcionalnosti kadarkoli omeji (npr. samo za registrirane uporabnike ali naročnike) ali veže na izpolnitev določenih pogojev.

POVEZAVE

Spletna stran uporablja tudi zunanje povezave, torej takšne, ki vodijo na spletne strani tretjih oseb. Svetovni splet onemogoča popoln nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo povezave s tega spletnega mesta, zato Re:creator ne prevzema odgovornosti za vsebine, ki so uporabnikom dostopne preko povezav na strani, ki jih vzdržujejo tretje osebe.

Spletno mesto lahko uporablja tudi “affiliate” povezave. Če uporabnik preko povezave izvede nakup, lahko Re:creator v zameno za to prejme plačilo ali brezplačno uporabo izdelkov/storitev. Re:creator bo vedno priporočal samo preizkušene izdelke in storitve, pri tem ne zagotavlja, da bo izdelek/storitev za uporabnika enako učinkovit in za to ne sprejema odgovornosti.

SPLETNA NAROČILA

Splošni pogoji poslovanja v spletni trgovini Razvij potencial, so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

PODATKI PODJETJA

Re:creator, karierno svetovanje in izobraževanje, Valentina Čufar s.p.
Mariborska c. 44
2312 Orehova vas

Davčna številka: 79855253 (nismo zavezanec za DDV)
Matična številka: 8703817000

Email: info@recreator.si.
Telefon: 041 456 942

Re:creator, Valentina Čufar s.p. ni zavezanec za DDV.

DOSTOP DO INFORMACIJ

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

  • podatki o identiteti trgovca,
  • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.),
  • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami,
  • informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe,
  • način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave,
  • informacije o načinu plačila,
  • podatki o časovni veljavnosti ponudbe,
  • informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop,
  • informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi.

PREDSTAVITEV IZDELKOV IN STORITEV

Slike izdelkov in storitev kjerkoli na spletni strani so simbolične in ne zagotavljajo njihovih lastnosti. Re:creator si pridržuje pravico do manjših odstopanj med opisi in dejanskimi lastnostmi izdelkov ali opravljeno storitvijo. Re:creator ni vezan na opis izdelka/storitve ali objavljeno ceno izdelka, če je opis ali cena posledica napake pri vnosu ali če je do napačnega opisa ali cene prišlo brez volje Re:creatorja.

Re:creator bo skušal čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletni strani. Kljub temu pa se lastnosti izdelkov in cena spreminjajo, zato obstaja minimalna možnost, da Re:creator ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na celotni spletni strani. V takem primeru se kupca obvesti o spremembah ter omogoči preklic naročila ali pa zamenjavo naročenega izdelka/storitve.

CENE

Cene izdelkov in storitev so izražene v evrih in ne vsebujejo DDV (DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1). Vse cene in morebitni popusti veljajo v trenutku oddaje naročila. Re:creator si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

NAČIN PLAČILA

Naročnik lahko naročene izdelke plača po predračunu.

Naročnik v roku 3 delovnih dni po naročilu na spletu, dobi več informacij o storitvi in načinu plačila. Plačilo je treba poravnati v roku 8 delovnih dni po naročilu.

IZDAJA RAČUNA

Najkasneje v roku 8 dneh po nakazilu, boste na elektronski naslov prejeli račun za plačano storitev.

Zaradi varovanja okolja Re:creator uporablja brezpapirno poslovanje, zato bo naročniku račun za naročene izdelke ali storitve poslan samo v elektronski obliki. Če se naročnik s tem ne strinja in želi račun prejeti v fizični obliki, mora Re:creatorju to obvezno sporočiti v opombah naročila.

POSTOPEK NAROČILA

Re:creator omogoča oddajo naročila na dva načina:

Naročnik napiše povpraševanje za željeno storitev ali izdelek v spletno naročilnico, ki je dostopna na spletnem mestu Razvij potencial.

Naročnik lahko Re:creator kontaktira direktno preko elektronskega sporočila (info@recreator.si).

Naročnik dobi v roku treh delovnih dni sporočilo na elektronski naslov, v katerem ima prikazane podatke naročila ter podatke za nakazilo preko TRR-ja.

Plačilo naročila se smatra kot sklep pogodbe o nakupu.

POTRDITEV NAROČILA

Po oddaji naročila v spletnem obrazcu naročnik na vpisan e-naslov prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V njem so navedene storitve ali izdelki in količine, ki jih je naročnik izbral, ter znesek za plačilo. Šele plačana naročila se smatrajo kot nepreklicna. V primeru omejenega števila naročil za določeno storitev ali izdelek, se izdelek rezervira za 8 dni. V kolikor ne poravnate zneska v tem času, izgubite rezervacijo za izdelek ali storitev.

Uporabnik je dolžan takoj preveriti pravilnost podatkov in nemudoma sporočiti morebitne spremembe (npr. elektronski naslov za prijavo na spletno delavnico).

Re:creator si pridržuje pravico, da zavrne naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga, ne more izvesti. V kolikor bi uporabnik naročilo že plačal, mu Re:creator vrne celotno kupnino z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, v roku 8 dni.

Če potrditve naročila ne prejmete, nas o tem prosimo, obvestite na info@recreator.si.

ZAKLJUČEK NAROČILA

Naročilo se zaključi, ko Re:creator prejme plačilo za oddano naročilo. Naročnik je o tem obveščen na e-naslov, ki ga je navedel ob naročilu.

DOSTOP DO ELEKTRONSKIH IZDELKOV IN TEČAJEV

Dostop do elektronskih izdelkov je mogoč v uporabniškem profilu po zaključenem naročilu. Dostop do kupljenih digitalnih izdelkov ni časovno omejen, razen če je v samem opisu izdelka navedeno drugače.

Uporabniki brez uporabniškega računa dostop do digitalnih izdelkov prejmejo v zaključnem e-sporočilu. Za skrbno varovanje tega sporočila je odgovoren naročnik.

Re:creator si pridržuje pravico, da kadarkoli časovno ali količinsko omejijo ali onemogočijo dostop do kupljenih digitalnih izdelkov. Pred uveljavitvijo omejitev ali prenehanja dostopa, bo Re:creator naročnika o svoji nameri obvestil in mu dal dovolj časa, da digitalni izdelek prenese ali zaključi tečaj.

IZVEDBA STORITVE

Čas izvedbe določene storitev se razlikuje in je odvisen od splošne zasedenosti Re:creatorja. Če rok za izvedbo storitve ni naveden v opisu storitve ali bo prišlo do zamude, bo naročnik obveščen po elektronski pošti. Če se naročnik s kasnejšo izvedbo storitve ne strinja, je upravičen do odstopa od nakupa in vrnitve plačila.

IZVEDBA BREZPLAČNEGA POSVETA (do max. 30 min)

Vsaka potencialna stranka, ki se zanima za svetovanje, coaching ali testiranje, ima možnost rezervirati 30 minutni brezplačni spoznavni posvet. Ta posvet je povsem brez obveznosti stranke. Gre za posvet, kjer lahko stranka postavi vprašanja povezana z izvajanjem storitve. Na posvetu lahko dobi vpogled v način dela in preveri ujemanje s coachem/svetovalcem. Po posvetu se lahko tudi coach ali svetovalec odloči, da zaradi strokovnih omejitev z določenimi strankami ne more delati. V takem primeru ji posreduje podatke, kje lahko poišče pomoč, ki jo potrebuje.

IZVEDBA SVETOVANJA IN COACHINGA

Pri svetovanju in coachingu se držimo Etičnega kodeksa psihologov in mednarodnega ICF kodeksa za coaching.

Na začetku svetovanja ali coachinga se izvede spoznavna ura, kjer se določi približen obseg trajanja coachinga/svetovanja in cilji, ki si jih zastavimo. Seznanimo vas tudi z vsemi etičnimi načeli in načini dela. Na spoznavnem srečanju se podpiše pogodba o sodelovanju v kateri so določeni načini in odgovornosti naročnika in izvajalca, ter predvideno obdobje sodelovanja (določi se tudi pogostost srečanj).

100 % VAREN NAKUP

V primeru kakršne koli pritožbe zaradi izdelka ali postopka nakupa, vas prosimo, da nam svojo pritožbo pošljete na elektronski naslov info@recreator.si. Vašo pritožbo bomo evidentirali in nanjo v najkrajšem možnem času odgovorili.

Ponujamo vam tudi odstop od kupljenih spletnih tečajev. Do tega ste upravičeni, če končate celoten tečaj in se vam zdi, da iz tečaja niste odnesli nič uporabnega. Dogovorimo se za 1 uro brezplačnega svetovanja, kjer skupaj pogledamo, kje ste se zataknili. Če po pogovoru skupaj ugotovimo, da je tečaj za vas povsem neuporaben, vam vrnemo kupnino.

Za izvedene ure svetovanja, coachingov in testiranj, ne vračamo denarja.

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti ponudnika preko elektronske pošte info@recreator.si o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri nakupu digitalnih izdelkov (13. točka petega odstavka 43.č člena ZVPot).

Pri naročilu svetovanja ali druge storitve, je le-to treba odpovedati najkasneje 24 ur pred dogovorjenim terminom ali začetkom izvajanja storitve, sicer je naročnik dolžan poravnati nastalo škodo, v višini cene naročene storitve (zakonska izjema na podlagi 4. in 13. točke petega odstavka 43.č člena ZVPot).

Učinki odstopa od pogodbe

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:

– pri pogodbah, katerih predmet so blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva,

– pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim posebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo (npr. napisan in oblikovan CV, svetovanje),

– pri pogodbah, katerih predmet so elektronski izdelki ali storitve (npr. spletni tečaji, predloge, priročniki, e-knjige, …).

Reklamacije

Ob prejemu napačnega elektronskega izdelka ali izdelka z napako, mora kupec takoj oz. v najkrajšem možnem času reklamirati tako, da pisno obvesti ponudnika izdelka na elektronski naslov info@recreator.si. Ponudnik je dolžen spremljati in ažurno reševati vse zahtevke, ki jih posreduje kupec.

IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Re:creator, Valentina Čufar, s. p. ki kot ponudnik izdelkov in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je potrošnikom na voljo na naslednjem naslovu.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

ODGOVORNOST

Naročnik kupljene izdelke in storitve uporablja na lastno odgovornost. Za težave, ki bi nastale ob morebitni nepravilni uporabi izdelkov/storitev, Re:creator ne odgovarja. Naročnik v celoti prevzema odgovornost za svoje odločitve glede izdelkov in storitev, ki jih ponuja Re:creator in iz teh odločitev izhajajočo morebitno škodo. Svetovanja, ki jih nudi Re:creator, niso v nobenem primeru zagotovilo za uspeh ali dosego ciljev, saj nudijo do sedaj preverjene nasvete in tehnike, ki jih mora pravilno implementirati naročnik sam.

Izjave strank na spletni strani vključujejo subjektivna mnenja in opise izdelkov/storitev in niso v nobenem primeru zagotovilo, da bo naročnik z izdelkom ali storitvijo imel enake rezultate ali izkušnje.

Re:creator bo v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, s čimer ne izključuje možnosti za pojav morebitnih napak in nepravilnosti med objavljenimi vsebinami. Vsebine, objavljene na spletnem mestu so informativne narave in temeljijo na dosedanjih izkušnjah in pridobljenem znanju o določeni tematiki v trenutku pisanja vsebine. Ker se spletne tehnologije neprestano spreminjajo, Re:creator ne prevzema odgovornosti za brezpogojno točnost navedenih informacij ter morebitno škodo, izgubljeni dobiček in/ali nepremoženjsko škodo, ki bi jo uporabniki lahko utrpeli zaradi upoštevanja podanih nasvetov in/ali uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti oz. motenega delovanja le-tega.

Re:creator ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Fotografije in grafični prikazi izdelkov so simbolične in informativne narave ter so lahko drugačne od dejansko dobavljivega blaga.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Celotna vsebina spletne strani, ne glede na obliko, v kateri je izražena, je avtorsko pravno zaščitena. Nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah je Re:creator, v nekaterih primerih pa ima Re:creator dovoljenje za uporabo avtorskih del brez navedbe avtorja.

Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem. Objave vsebin na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletne strani.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja Re:creatorja oziroma nosilca avtorskih pravic je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotna spletna stran vključi v drugo spletno mesto. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost.

Nakup avtorsko zaščitenih izdelkov

Nosilec moralnih avtorskih pravic do vseh digitalnih izdelkov in storitev, ki so na voljo za nakup v spletni trgovini, je Re:creator, Valentina Čufar s.p.

Ponudnik z izročitvijo avtorskega dela kupcu dovoljuje izključno osebno uporabo digitlnih izdelkov in storitev. Prenos na druge osebe, reprodukcija izdelkov, storitev ali njihovih delov, distribuiranje, predelava ali javno prikazovanje niso dovoljeni in pomenijo kršitev sklenjene pogodbe, za katero naročnik odškodninsko odgovarja.

Nazadnje posodobljeno: 1.03.2022