Storitve za podjetja

Skupaj razvijamo potenciale.
Spremenimo sedanjost, za boljšo prihodnost.
Verjamemo, da je za razvoj podjetja pomembno, da rastejo tudi ljudje!

Za ambiciozna mala do srednje velika podjetja ponujamo storitve za zdravje na delovnem mestu, prepoznavanje in razvoj potencialov.

Naše storitve temeljijo na avtentičnosti, zato vedno začnemo s podrobnim pregledom stanja. 

Na podlagi tega pripravimo načrt razvoja zaposlenih. Naš namen je podpora in hkrati vaše opolnomočenje, da kadrovske projekte lažje in bolj strokovno izvedete.

Ponujamo vam coachinge, različne delavniceizobraževanja in druge storitve, ki vam lahko pomagajo pri prepoznavi in razvoju potencialov zaposlenih ter omogočanju razvoja uspešne kulture in klime podjetja.

Storitve povsem personaliziramo in prilagodimo vašim potrebam.

Še posebej smo specializirani za milenijce in generacijo Z, ki na delovnem mestu iščejo več kot le redno zaposlitev in varnost.

Pomagamo vam, da ohranite ključne kadre, jim ponudite smisel in karierni razvoj, da ga ne bodo potrebovali iskati drugje.

Ponujamo vam

Delavnice in izobraževanja

Storitve za podjetja: delavnice in izobraževanja

Ponujamo spekter različnih izobraževanj in delavnic. Verjamemo v učenje preko lastnih izkušenj, zato v delavnice in treninge vključujemo veliko aktivnosti.

Pogosto se dogovorimo tudi za način spremljanja razvoja udeležencev, zato da po izobraževanju ne ostane samo pri teoriji. Izobraževanja izvajamo iz različnih področji kadrovske in organizacijske psihologije.

Teme prilagodimo vašim potrebam.

Nekaj primerov tem:

 • zdravje na delovnem mestu,
 • preprečevanje izgorelosti in soočanje s stresom,
 • samovodenje in motivacija,
 • pomen avtentičnosti na delovnem mestu,
 • učinkovito timsko delo in komunikacija,
 • osebnostne moči in kako jih uvesti v delovno mesto,
 • osebna čvrstost,
 • miselna naravnanost,
 • preoblikujmo delo in povečajmo zavzetost …

Karierni programi

Karierni razvoj prihaja vse bolj v ospredje. Z milenijci in generacijo Z je prišlo do spremembe v razumevanju kariere. Ne gre zgolj za razvijanje pripadnosti delodajalcu. Mlajše generacije se bolj definirajo na podlagi možnosti razvijanja lastnega potenciala in opravljanja poslanstva.

V ta namen omogočamo različne programe, ki pomagajo vašim zaposlenim, da si ustvarijo karierni razvoj znotraj vašega podjetja. V kolikor ne bodo imeli občutka, da se lahko karierno razvijajo, bodo prej zapustili vašo organizacijo. Hkrati pa ponujamo programe za zaposlene, ki zapuščajo vaše podjetje.

Vse bolj se zavedamo, da ni pomembno samo kako ravnamo z zaposlenimi, temveč tudi kakšen vtis pustimo na zaposlene, ki zapustijo naše podjetje (ti bodo namreč naprej delili dober ali slabi glas o podjetju), hkrati pa jim lahko olajšamo karierno spremembo, ki je za marsikoga stresna.

V ta namen ponujamo:

 • karierne načrte zaposlenih,
 • razvoj kariernih kompetenc,
 • prezaposlovanje (karierni programi, svetovanja in delavnice za zaposlene, ki so v procesu odpuščanja),
 • karierne posvete novih zaposlenih in ključnih kadrov.
Storitve za podjetja: karierni programi

Coaching in osebni treningi

Storitve za podjetja: coaching in osebni treningi

Za razvoj potencialov zaposlenih vam ponujamo coachinge ali osebne treninge zaposlenih. Coachingi temeljijo na prepletu jungovskega in psihološkega coachinga.

Velika prednost takšnega coachinga je, da pomaga prepoznati avtentične potenciale in vire moči posameznikov. Opolnomočimo jih, da se lažje soočajo z izzivi na delovnem mestu in razvijejo svoje potenciale na naslednji nivo.

Izvajamo tudi individualne treninge za veščine, kjer prihaja do največ izzivov. Ti treningi so prilagojeni potrebam posameznika (prednost pred skupinskimi treningi).

Lahko gre za kombinacijo izobraževanja in osebnih treningov posameznikov za poglabljanje področji, kjer prihaja do največ izzivov.

Valentina je odlična coachinja, ki zna ljudi nagovoriti in spodbuditi k iskanju rešitev. V skupni izobraževalni delavnici se je razvila odlična diskusija in iskanje rešitev. Vsebine zna podati pregledno, jasno in razumljivo, s poudarkom na njihovi praktični uporabnosti.
Janja B. Šuler, direktorica
LANARA Consulting, marketing v turizmu, d.o.o.

Ocenjevanje potencialov zaposlenih

V namen ocenjevanja potencialov vaših zaposlenih vam ponujamo različna psihološka testiranja in izvedbo ocenjevalnih centrov.

Pomembno je, da pravočasno začnemo prepoznavati potenciale v podjetju in jim ponudimo priložnosti za razvoj le teh.

Ponujamo vam tudi program definiranja in preoblikovanja delovnih mest, tako da najbolje ustrezajo ključnim zaposlenim.

Storitve za podjetja: ocenjevanje potencialov zaposlenih

Pomoč pri selekcijski postopkih

Storitve za podjetja: pomoč pri selekcijskih postopkih

Verjamemo, da so potenciali kandidatov pomembnejši, kot njihove izkušnje.

Procesov in načinov dela se lahko priučimo, osebne lastnosti, potenciale in naš namen pa težje spremenimo.

V ta namen vam ponujamo pomoč v obliki izobraževanja na področju učinkovitega iskanja in izvajanja selekcijski postopkov.

Namesto vas lahko izvedemo tudi:

 • iskanje kadra,
 • selekcijske intervjuje,
 • kompetenčne intervjuje in
 • psihološke ocen kandidatov za zaposlitev.

Še posebej smo specializirani za zaposlovanje potencialov na začetku karierne poti in z manj izkušnjami, saj imamo posebne selekcijske naloge in vprašalnike, s katerimi dobimo pravi potencial kandidatov brez izkušenj.

Organizacijska diagnostika

Večina uspešnih organizacij redno preverja diagnostiko svoje organizacije (klimo, kulturo, zadovoljstvo in zavzetosti).

Pomembno je, da poznamo lastno kulturo in morebitne izzive, ki se v naši organizaciji pojavljajo.

Pri večjih projektih vedno svetujemo, da začnemo delo pri organizacijski diagnostiki.

Naredimo vam diagnostiko in na podlagi tega vam predstavimo možnosti za razvoj, da uspešnost svojega podjetja postavite na naslednji nivo.

Ponujamo diagnostiko:

 • kulture in klime podjetja,
 • zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih,
 • izgorevanja zaposlenih.
Storitve za podjetja: organizacijska diagnostika
Valentina Čufar je za nas pripravila več spletnih predavanj, na tematiko karierne usmeritve mladih. Sodelovanje z njo in njenim podjetjem Re:creator je bilo vedno uspešno. Ga. Valentina je vedno pristopila na proti s kreativnimi predlogi, se držala časovnega roka za izvedbo ter strokovno izpeljala spletna predavanja.
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica

Postavljanje sistema vrednot, vizije in poslanstva vodstvenega kadra in podjetja

Storitve za podjetja: postavljanje sistema vrednot

Za uspešno zaposlovanje in učinkovitost organizacije, je pomembno, da imamo razvit sistem vrednot, vizijo in poslanstvo.

Poznavanje lastnih vrednot, nam pomaga tudi pri zagotavljanju kakovosti in spremljanju napredka podjetja (ali gremo v pravo smer).

Pomembno pa je tudi, da se vizija vodilnega kadra sklada z vizijo podjetja. Le z usklajenostjo bomo lahko zagotavljali dolgoročen razvoj v smeri vizije in poslanstva. Podobno je pomembno pri timskem delu.

Po metodi Simona Sineka zagotavljamo prepoznavo »zakaj-a« in vizije tima in njenih članov. S tem ne povečamo le zavzetost in zadovoljstva tima, poveča se tudi učinkovitost in uspešnost pri doseganju postavljenih ciljev.

Omogočamo vam izdelavo sistema vrednot, postavitev vizije in poslanstva podjetja ali tima. Izvajamo pa tudi izobraževanja, kjer vas naučimo, kako svoje delo prilagoditi v skladu s postavljenimi vrednotami in vizijo.

Celostni program za preprečevanje izgorelosti na delovnem mestu

Izgorelost pogosto imenujemo »kuga sodobnega časa«. Ne samo, da je okrevanje po izgorelosti dolgotrajno, zaposleni po izgorelosti pogosto tudi zamenjajo delovno mesto. Visok delež izgorelosti na delovnem mestu tako lahko privede do negativnih posledic tudi za podjetje.

Pomembno je, da zaposlene opolnomočimo z znanjem, veščinami in močmi, ki jim pomagajo pri preprečevanju izgorelosti.

Podjetjem ponujamo program, ki je celosten in temelji izključno na strokovno potrjenih tehnikah za preprečevanje izgorelosti.

Sestavljen je iz treh delov:

 1. Analiza delovnega okolja in potencialov za izgorelost med zaposlenimi.
 2. Delavnice in izobraževanja s področja prepoznave izgorelosti, soočanja s stresom in grajenja notranjih moči, ki nam pomagajo pri soočanju z izgorelostjo.
 3. Svetovanje in izobraževanje vodstvenega kadra za prepoznavo izgorelosti in načinov, kako lahko delovno okolje prilagodijo na način, da bo za vse čim bolj podporno.
Pomembno je, da zaposlene opolnomočimo z znanjem, veščinami in močmi, ki jim pomagajo pri preprečevanju izgorelosti.

Akademija za razvoj potencialov ključnih kadrov

Znotraj programa »Akademija za razvoj potencialov ključnih kadrov« že v prvem koraku naredimo analizo, kjer prepoznamo talente znotraj podjetja.

Veliko se govori o pomenu prepoznave in razvoja talentov znotraj podjetja.

Ampak kaj sploh je talent?

Mi verjamemo, da ima vsak izmed nas potenciale. Pomembno je, da prepoznamo potenciale naših zaposlenih in jih postavimo na delovno mesto kjer jih bodo lahko izkoristili.
Še pomembneje pa je, da razvijamo tudi prenosljive (temeljne) kompetence in potenciale, ki jih posamezniki potrebujejo za uspeh na delovnem mestu.

Znotraj programa »Akademija za razvoj potencialov ključnih kadrov« lahko že v prvem koraku naredimo analizo, kjer prepoznamo talente znotraj podjetja.

V programu skozi 12 notranjih stebrov uspeha opolnomočimo talente v vaši organizaciji, da se lažje soočajo z izzivi na delovnem mestu, povečajo svojo proaktivnost in produktivnost. Akademija je sestavljena iz teoretičnih video vsebin, delavnic in skupinskih ali individualnih coachingov. Program prilagodimo vsakemu podjetju posebej.

Zagotavljamo personaliziran pristop!

Na začetku opravimo pregled potreb in na podlagi ugotovitev razvijemo strategije ali izobraževanja povsem prilagojena vam in vašim zaposlenim.